header-img

Elektrifikacija, dekarbonizacija i električno podno grejanje

Na koji način su povezani električno podno grejanje, elektrifikacija i dekarbonizacija? Šta možemo uraditi kako bismo smanjili emisiju štetnih gasova i zašto je elektrifikacija važna? Odgovore na ova i još po neka pitanja, pronađite u narednim redovima.

Svest ljudi o značaju smanjenja emisije CO2 i drugih štetnih čestica u atmosferu i klimatskim promenama sve više raste. Zahvaljujući tome, termin energetska tranzicija je sve ćešće u upotrebi, pa ćemo pokušati da ga približimo i u kontekstu potrebe za grejanjem. U srži energetske transzicije se nalazi elektrifikacija. Na koji način ona zaustavlja klimatske promene, šta tačno predstavlja, kako utiče na distributivnu mežu…, razmatraćemo u ovom, ali i u budućim tekstovima.

Kada se pomene energetska tranzicija, svi prvo pomislimo na upotrebu obnovljivih izvora za proizvodnju energije. Ključ energetske tranzicije je zelena energija, a vetroparkovi i solarne farme pokazuju da se stvari ipak menjaju.

Međutim, ukoliko se žele postići klimatski ciljevi, nije dovoljna samo transformacija proizvodnje električne energije. Veoma je važno podsticati i njenu upotrebu tamo gde je moguće kao i pronalaziti nove načine za to.

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora

Rešenje – elektrifikacija svega

Upotreba električne energije ili ukratko elektrifikacija, ključna je za smanjenje emisije CO2 i drugih štetnih čestica. Na taj način se eliminiše zagađenje na mestu upotrebe, a najbolji primer za to su transport i električno grejanje.

Finalna potrošnja energije zasniva se na sagorevanju fosilnih goriva i zbog toga je elektrifikacija neophodna u što većem obimu i u što kraćem vremenskom periodu kako bi se te emisije smanjile.

U cilju boljeg razumevanja, podsetićemo da skoro dve trećine evropske finalne potrošnje, u domaćinstvima, transportu i industriji, potiču od direktnog sagorevanja ugljenika u jednom ili drugom obliku, dok električna energija čini samo jednu petinu ukupne krajnje potrošnje.

Da bi se sprečio porast prosečne globalne temperature za ispod 2°C u odnosu na predindustrijski nivo (što je globalni cilj) neophodno je dramatično povećanje udela električne energije u finalnoj potrošnji.

Najveće mogućnosti za elektrifikaciju su transport i grejanje

Elektrifikacija grejanja smanjuje emisiju štetnih čestica na mestu potrpšnje energije

Uključujući električna vozila i železnicu, udeo električne energije danas predstavlja svega 1% ukupne potrošnje u transportu na nivou Evrope, pa su mogućnosti za elektrifikaciju a samim tim i dekarbonizaciju transporta veoma velike.

Naravno, ovo je višedecenijski projekat, i kao takav ima određena ograničenja i poteškoće na čijem prevazilaženju je potrebno raditi u budućnosti. Usko grlo za elektrifikaciju transporta predstavlja punjenje električnih vozila.

Pronalaženje isplativog načina za dovođenje električne energije na mesto potrošnje predstavlja ključ za smanjenje emisije CO2 u Evropi za više od milijardu tona godišnje.

Ukoliko posmatramo stambeni sektor u Evropi, više od tri četvrtine, tačnije 78,4% finalne potrošnje energije odlazi na grejanje prostora i vode. Trenutno većina ove energije se dobija iz gasa ili nafte, te tako elektrifikacija ima dramatičan potencijal za dekarbonizaciju i zaustavljanje klimatskih promena.

Slično kao i kod transporta, elektrifikacija grejanja zahteva vreme. Ovaj proces neminovno će pratiti i adaptacija stambenog prostora koji već postoji, kao i poboljšanja u pogledu energetske efikasnosti novih zgrada, ugradnjom električnog podnog grejanja.

Neophodno je i da sve ovo bude ispraćeno i od strane elektrodistributivne mreže koja će biti na najvećem udaru kako bi odgovorila na izazove povećane tražnje i njene specifičnosti.

Ključ za prevazilaženje ovih izazova leži u inovativnim i isplativim mrežnim tehnologijama

Kao svetski proizvođač i snadbevač različitih vrsta kablova, Nexans je aktivno uključen u prevazilaženje ovih izazova i pronalaženje adekvatnih rešenja.

Podmorski kablovi, superprovodljivi kablovi, digitalna tehnologija koja omogućava pronalaženje balansa između zahteva i performansi elektro mreže, samo su neki od primera, a više o svemu ovome možete naći i u originalmom tekstu na ’Nexans Perspectives’.

Posmatrano u ovom kontekstu, odabirom električnog podnog grejanja, ne samo da dobijate najkomforniji vid grejanja, već u potpunosti podržavate i napore za smanjenje emisije zagađenja i uticaja na klimatske promene.

Električno podno grejanje – komforan, energetski efikasan i potpuno ekološki način grejanja

Osim komfora i niza drugih prednosti koje nudi korisnicima, električno podno grejanje ne zagađuje životnu sredinu, a tu je i još nešto o čemu se malo priča, a što ove sisteme izdvaja u odnosu na sve ostale. Zagađenje bukom odavno je prepoznato kao ozbiljan problem urbanih sredina.

Električno podno grejanje ne emituju nikakav zvuk, niti buku, čime se drugi sistemi i ne mogu baš pohvaliti. Više o ovoj temi možete pročitati i na renomiranom portalu Grenef, koji je posvećen građevinarstvu i energetskoj efikasnosti.

Elektricno podno grejanje - zdravo, komforno, ekolosko