header-img

Grejanje rasadnika

GREJANJE RASADNIKA I PLASTENIKA POVEĆAVA PRINOS I PRODUŽAVA PERIOD VEGETACIJE

Zahvaljujući jednostavnoj instalaciji i niskim pogonskim troškovima, upotreba grejnih kablova može značajno da pomogne rast biljaka. Biljke koje se uzgajaju u toplom zemljištu su zdravije i daju bolji prinos. Osim što pozitivno deluje na rast biljaka, grejanje zemljišta vam omogućava da pre drugih iznesete plodove vašeg rada pred kupce, kao i da ih berete do kasne jeseni. Na ovaj način se produžava vreme vegetacije i povećava prinos. Rasadnici koji se zagrevaju na ovaj način mogu se koristiti od kraja zime do kasne jeseni.

Grejni kablovi za grejanje rasadnika

Grejni kablovi se primenjuju za zagrevanje plastenika, staklenika, botaničkih bašti, odnosno svuda gde je potrebno održavanje temperature za rast i razvoj biljaka. Međutim, česta primena je i za povećanje procenta izniklih sadnica kao i za zaštitu korenog dela biljke u hladnim danima tokom perioda vegetacije.

Osnovna primena grejnih kablova za grejanje zemljišta:

  • Zagrevanje klupa (tezgi) za rasad biljaka,
  • Povećanje procenta izniklih sadnica,
  • U voćarstvu i povrtarstvu,
  • Za proizvodnju cveća.

Kako funkcioniše električno grejanje rasadnika

Za grejanje rasadnika snaga po jedinici površine zavisi od vrste biljke i veličine korenog dela sadnice. Grejnim kablovima se obezbeđuje održavanje temperature u korenom delu biljke koji je najviše ugrožen kod mladih sadnica.

Najčešće se koriste grejni kablovi sa snagom od 10 – 15 W/m, a efektivno bi trebalo da obezbede snagu od 80 W/m2 – 100 W/m2. Izbor odgovarajućeg grejnog kabla za grejanje sadnica, odgovarajuće snage zagrevanja i održavanje zadate temperature ima veliki uticaj na zdravlje biljaka.

Kod proizvodnje rasada potrebno je održavati temperaturu od 22°C do 27°C tokom klijanja biljke (najčešće 5 do 7 dana). Nakon toga sistem radi na nižoj temperaturi i obično služi da spreči nagli pad temperature u toku noći ili hladnih dana.

Instalacija sistema za grejanje rasada i sadnica

Kada ste odredili površinu koju želite da grejete, potrebno je odraditi proračun da bi se došlo do potrebne snage po jedinici površine. Na osnovu proračuna usvaja se potrebna dužina grejača i gustina njegovog postavljanja. Prethodno treba pripremiti površinu na kojoj se montiraju grejni kablovi i oprema.

Grejni kablovi se postavljaju na montažni pribor. Grejači se mogu montirati ispod površine gde se nalaze biljke koje se greju, u sloju treseta ili peska na kome se nalaze saksije/gajbice sa sadnicama ili u sloju zemlje na dnu sanduka koji je napravljen za gajenje biljaka.

Kod grejanja rasadnika regulacija temperature se vrši termoregulatorom koji meri temperaturu preko senzora. Senzor se postavlja u isti nivo sa električnim grejnim kablovima. Savremenih sistemi nude mogućnost daljinskog upravljanja i očitavanja temperature rasada i sadnica koji se greju.

Troškovi instalacije i utrošak energije kod sistema za grejanje rasadnika

Troškovi za kupovinu električnog grejnih sistema spadaju u najjeftinije primene električnih grejnih kablova.

Cene se kreću od oko 18 €/m2 za osnovni komplet od 10 m2 (100W/ m2), do 12€/m2 za površine veće od 30m2, sa termo regulatorom i montažnim priborom.

Grejanje rasadnika ne zahteva neku posebnu pripremu površine za montažu, i nema nikakvih građevinskih radova. Naravno, ako se odlučite da sistem sami instalirate, montaža vas neće ništa koštati. Troškovi majstora za instalaciju električnog grejanja u staklenicima značajno su jeftiniji od ostalih instalaterskih radova. Mi Vam preporučujemo da instalaciju prepustite nama i našim profesionalnim instalaterima.

Utrošak energije, odnosno troškovi, najviše zavise od perioda u kome su ovi sistemi aktivni, površine koja je pokrivena grejnim kablovima, zatim vrste biljaka koje se uzgajaju, odnosno zahtevenoj temperaturom koja se održava. Međutim, kroz dugogodišnje korišćenje i eksplataciju ovi sistemi svoju ekonomsku isplativost pokazuju na osnovu značajnog povećanja prinosa i kvaliteta uzgajanih biljaka u ovim uslovima.

PREDNOSTI ELEKTRIČNOG GREJANJA BILJAKA U STAKLENICIMA I PLASTENICIMA

Ekonomičnost – za razliku od drugih vidova grejanja temperatura sa grejnog tela se ne prenosi vazduhom, već se greje podloga (zemljište) u kome se razvija koreni sistem biljaka.

Precizna regulacija – grejni kablovi se postavljaju ravnomerno na celoj površini, pri čemu je merenje temperature neposredno uz sadnice. Time se postiže temperatura koja izuzetno malo odstupa od zadate vrednosti.

Selektivnost rada – u slučaju većih površina koje su pokrivene ovim sistemom grejanja postoji mogućnost selektivnog uključivanja ili isključivanja delova koji nisu pod zasadom.

Mobilno grejanje koje se može seliti – za razliku od drugih sistema grejanja ovo grejanje se lako rasklapa, demontira i ponovo montira na drugoj površini, bez ikakavih dodatnih investicija.

Praktično ne zahteva nikakvo održavanje – jednom se instalira i sam sebe otplaćuje, većina intervencija se svodi na zamenu termoregulatora u slučaju kvara.

Trajnost sistema je praktično neograničena – nema delova sistema koji se zagrevaju na visoke temperature, postižu veliki pritisak ili trpe druga naprezanja.

Grejni kablovi Nexans Norveška poseduju zaštitu od udarca, izolaciju otpornu na hemijske uticaje, kiseline, UV zračenje i trpe temperature do 160°C.