header-img

Idejno rešenje

Jedan od prvih i najvažnijih koraka u svakom poslu jeste izrada idejnog rešenja za dati projekat. Da bi se taj proces započeo, potrebno je pažljivo analizirati stvarne potrebe, a zatim prikupiti sve relevantne informacije o mogućnostima za zadovoljenje datih potreba.

Ukoliko Vam je potrebno podno grejanje, zaštita od mržnjenja, prateće grejanje cevi, ili imate specifičan zahtev za grejanjem u nekom industrijskom procesu, ljubazno i stručno osoblje Enerset-a stoji Vam na raspolaganju kako biste dobili sve relevantne informacije o mogućnostima grejnih sistema i upotrebi grejnih kablova. Takođe, sve odgovore na pitanja o mogućnostima automatizacije i daljinske kontrole sistema, dobićete na jednom mestu.

Kod jednostavnijih sistema kao što je podno grejanje, prepoznavanje potreba, i svođenje na pravu meru, vrši se na osnovu ulaznih informacija kao što su veličina objekta, izolacija, vrsta poda, geografska lokacija i namena objekta. Takođe, jako bitna informacija jeste i namena podnog grejanja, tj. da li je predviđeno kao osnovno ili kao dodatno grejanje. Na osnovu dobijenih informacija, znanja, dugugodišnjeg iskustva i pravila struke koja važe u ovoj oblasti, naš tim će Vam ponuditi optimalno rešenje, vodeći računa o Vašim željama, ali i o vašem budžetu.

U slučaju složenijih sistema, naročito u industrijskoj primeni, do posebnog izražaja dolazi iskustvo i kreativnost našeg tima. U zavisnosti od Vaših potreba, tehničkih mogućnosti i ograničenja u pogledu pristupačnosti ili drugih otežavajućih okolnosti za instalaciju pronaći ćemo najlakši način da rešimo Vaš problem. Takođe, u zavisnosti od složenosti sistema, i potreba u smislu kontrole rada sistema, ponudićemo Vam najefikasnije rešenje za automatizaciju i daljinsko upravljanje, bazirano na najsavremenijim tehničkim rešenjima.

Izbor tipa grejnog kabla i načina njegovog postavljanja uglavnom je definisan Vašim potrebama, i tehničkim karakteristikama kabla. U skladu sa Vašim potrebama ponudićemo Vam kabl koji odgovara zahtevima u datom slučaju.

Kod izbora termoregulacione tehnike prvenstveno se mora voditi računa da bude projektovana tako da obezbeđuje minimum funkcionalnosti i bezbedan rad grejnog sistema. Dodatnim ulaganjem u ovu opremu obezbeđuje se veći stepen komfora i efikasnosti sistema u pogledu automatizacije i daljinske kontrole.
Nakon pažljivog lociranja stvarnih potreba, kao i mogućnosti i ograničavajućih faktora za zadovoljenje istih, moguće je pristupiti detaljnijem proračunu.