header-img

Izvodjenje radova

Instalacija grejanja grejnim kablovima i odgovarajućom opremom za regulaciju predstavlja krunu svakog projekta i samim tim je jako bitno da bude u skladu sa projektom i kako sve prethodne faze imale smisla.

Ukoliko se odlučite da izvođenje radova proverite nama možete biti potpuno sigurni da će projekat biti izveden do najsitnijeg detalja i u predviđenom vremenskom roku. Za potrebe izvođenja radova na instalaciji grejnih sistema svih namena (podno grejanje, otapanje snega i leda, zaštita od zamrzavanja, grejanje rasadnika, zaštita poda hladnjača, grejanje u proizvodnim procesima…) firmirali smo tomove sastavljene od obučenih pojedinaca, sposobnih da svaku zmisao i svaki projekat sprovedu u delo.
Angažovanjem naših timova za montažu, osim što skraćujete period izvođenja radova, produžavate garantni rok vašeg sistema.

Dugovečnost i pouzdanost u radu grejnih sistema zasnovanih na primeni električnih grejnih kablova u mnogome zavise od poštovanja pravila struke i preporuka proizvođača, i baš zbog toga Vam savetujemo da posao montaže i puštanja u rad Vašeg sistema prepustite profesionalcima. Na taj način ćete obezbediti siguran i pozdan grejni sistem na duži vremenski period koji se meri decenijama, a mi ćemo Vam za ukazano poverenje obezbediti i garantni rok i podršku u decenijskom trajanju.

Kod instalacije električnog podnog grejanja, nakon postavljanja grejnih kablova pristupa se merenju otpornosti kablova i izolacije. Izmerene vrednosti moraju odgovarati onim koje su preporučene od strane proizvođača grejnih kablova. Po završetku merenja, i konstatovanja da u toku instalacije nije došlo do oštećenja grejnih kablova, sačinjava se zapisnik o merenju. Tek nakon toga može se pristupiti izradi košuljice i/ili izravnjavajućeg sloja i postavljanju završne podne obloge. Pre puštanja u rad sistema, merenje se ponavlja kako bi se utvrdilio da prilikom građevinskih radova nije došlo do oštećenja kablova i o ovom merenju takođe se sačinjava zapisnik. Za sva merenja naši timovi opremljeni su najsavremenijim mernim istrumentima, a to garantuje pouzdanost i sprečava neželjene kvarove u toku exploatacije grejnog sistema.

Poštovanjem projekta i unapred utvrđenih procedura za instalaciju grejanja i puštanje u rad grejnog sistema, obezbeđuje se pouzdanost grejnog sistema u višedecenijskom periodu eksploatacije.
Pored instalacije i puštanja u rad u mogućnosti smo da Vam ponudimo i sve pripremne elektro radove neophodne za priključivanje sistema na elektro mrežu. Takođe, u saradnji sa sa proverenim profesionalcima građevinske struke, možemo Vam ponuditi.