header-img

Izvodjenje radova

Instalacija grejnih kablova

i odgovarajuće opreme za regulaciju predstavlja krunu svakog projekta i samim tim je jako bitno da bude u skladu sa projektom i kako sve prethodne faze imale smisla.

Ukoliko se odlučite da izvođenje radova na instalaciji grejnih kablova proverite nama možete biti potpuno sigurni da će projekat biti izveden do najsitnijeg detalja i u predviđenom vremenskom roku.

Za potrebe izvođenja radova na instalaciji grejnih sistema svih namena (podno grejanje, otapanje snega i leda, zaštita od zamrzavanja, grejanje rasadnika, zaštita poda hladnjača, grejanje u proizvodnim procesima…) formirali smo timove obučenih instalatera, sposobnih da svaku zmisao i svaki projekat sprovedu u delo.

Angažovanjem naših timova za montažu, osim što skraćujete period izvođenja radova, produžavate garantni rok vašeg sistema.

Dugovečnost i pouzdanost u radu grejnih sistema u mnogome zavise od poštovanja pravila struke i preporuka proizvođača prilikom instalacije grejnih kablova i termoregulacione opreme.

Baš zbog toga Vam savetujemo da posao montaže i puštanja u rad vašeg sistema prepustite profesionalcima. Na taj način ćete obezbediti siguran i pozdan grejni sistem na duži vremenski period koji se meri decenijama.

Za ukazano poverenje mi ćemo vam obezbediti garantni rok i tehničku podršku u decenijskom trajanju.

Kod instalacije električnog podnog grejanja, nakon postavljanja grejnih kablova pristupa se merenju otpornosti provodnika i izolacije. Izmerene vrednosti moraju odgovarati onim koje su preporučene od strane proizvođača grejnih kablova.

Po završetku merenja, i konstatovanja da u toku instalacije grejnih kablova nije došlo do oštećenja, sačinjava se zapisnik o merenju.

Tek nakon toga može se pristupiti izradi košuljice i/ili izravnjavajućeg sloja i postavljanju završne podne obloge. Pre puštanja u rad sistema, merenje se ponavlja kako bi se utvrdilio da prilikom građevinskih radova nije došlo do oštećenja kablova i o ovom merenju takođe se sačinjava zapisnik.

Za sva merenja naši timovi opremljeni su najsavremenijim mernim istrumentima, a to garantuje pouzdanost i sprečava neželjene kvarove u toku upotrebe grejnog sistema.

Poštovanjem projekta i unapred utvrđenih procedura za instalaciju grejanih kablova, povezivanje na prateću termoregulacionu opremu i puštanje u rad, obezbeđuje se pouzdanost grejnog sistema u višedecenijskom periodu eksploatacije.

Pored montaže i puštanja u rad u mogućnosti smo da Vam ponudimo izradu komandnih i elektro ormana, kao i sve pripremne elektro radove neophodne za priključivanje instaliranih grejnih kablova na elektro mrežu.