header-img

Instalaciona kutija O-range ECON®

Inovativna instalaciona kutija O-range ECON® Universal 120

sa univerzalnom pločom za pričvršćivanje vijcima pruža maksimalnu fleksibilnost na gradilištu u pogledu ožičenja standardnih instalacija, ali i ugradnje i pričvršćivanja dodatne rasvete i drugih uređaja na plafonima i zidovima.

Ugradni otvor prečnika 120 mm najbolje je napraviti pomoću KAISER bimetalnih rezača (br. art. 1082-20). Radi boljeg naleganja ivice otvora treba oboriti nožem ili skalpelom, a kablove i cevi ubaciti kroz elastične zaptivne membrane.

Elastične zaptivne membrane olakšavaju uvođenje kablova i i cevi uz potpunu zaptivenost i sprečavaju strujanje vazduha. Pored toga, njihovo otvaranje i uvođenje kablova ne zahteva nikakav pomoćni alat.

Osim brže i lakše montaže ovo je posebno važno kako sa aspekta energetske efikasnosti objekta tako i zbog zvučne izolacije.

Instalacioni otvor na univerzalnoj površini za pričvršćivanje prilagođava se po obliku i dimenzijama različitih uređaja kao što su razne svetiljke, kamere, senzori, detektori dima i sl.

Univerzalna površina za pričvršćivanje svetiljki i/ili druge opreme i uređaja fiksira se sa dva zavrtnja i može se presvući slojem gleta ili neke druge mase za ispunu.

Instalacione otvore do Ø100mm u nosećoj ploči, najbolje je prorezati KAISER glodalima (npr. MULTI 2000 HM, br.art. 1083-70).

Univerzalna instalaciona površina na O-range ECON® instalacionim kutijama omogućava da se svetiljka ili bilo koji drugi uređaj jednostavno pričvrsti zavrtnjima bez naknadnog bušenja, bez prašine, upotrebe gipsa, građevinskog lepka, tiplova i sl…

U zavisnosti od oblika i vrste nosača određenog uređaja, kao i veličine i oblika instalacionog otvora, isti se može iseći ubodnom testerom ili sličnim alatom.

Dimenzije kvadratnog instalacionog otvora maksimalno mogu biti do 75x75mm.

Maksimalna dubina za ugradnju svetiljki ili druge opreme je do 50mm.

Posebnu pažnju treba obratiti prilikom prorezivanja instalacionog otvora kako ne bi došlo do oštećenja kablova u instalacionoj kutiji.

Takođe, prilikom pričvršćivanja uređaja treba voditi računa da vijci ne prolaze kroz noseću ploču,

Prilikom gletovanja, za lakše pronalaženje i zaštitu instalacionog otvora u ploči za pričvršćivanje mogu se koristiti signalni poklopci (br. art. 1281-31 /-32 /-33)

Inovativna instalaciona kutija O-range ECON® sa univerzalnom pločom pruža vam slobodu da iskažete svoju kreativnost prilikom dizajniranja i instalacije modernog osvetljenja kako na plafonima, tako i na zidovima.