header-img

Izlazak na teren

Izlazak na teren – profesionalan pristup pre početka

Izlazak na teren pomaže nam da se upoznamo sa konkretnim projektom i potrebama korisnika.

Bez obzira na to da li je reč o jednostavnom sistemu za grejanje kupatila ili o posebnom zahtevu kupca za grejanje u industrijskom procesu sa potpuno automatizovanom kontrolom grejnog sistema usklađenom sa specifičnostima datog procesa, naš tim će izaći na teren kako bi se upoznao sa konkretnim slučajem i ponudio najbolje moguće rešenje.

Kako bi se napravilo kvalitetno idejno rešenje i proračun koji odgovara stvarnim potrebama, potrebno je uzeti u obzir sve specifičnosti svakog posebnog zahteva, i na terenu izvršiti precizno merenje.

U procesu izgradnje objekata i/ili različitih instalacija koji mogu zahtevati grejanje, iz ovih ili onih razloga dolazi do odstupanja od osnovnog projekta. Ukoliko se projektovanje grejnog sistema vrši u fazi izgradnje i isključivo na osnovu projektne dokumentacije, lako se može desiti da prilikom ugradnje ustanovite kako projekat ne odgovara stvarnom stanju.
Takođe, i projekat izvedenih radova može u nekim slučajevima (nažalost često) odstupati od stvarnog stanja. Razlozi zbog kojih je to tako su nam manje više svima poznati, ali nisu predmet ovog izlaganja. Ono što je važno da prihvatimo kao činjenicu, jeste da projektna dokumentacija može poslužiti kao solidna osnova za izradu idejnog rešenja i proračuna. Da bi kvalitetno obavili taj posao, neophodno je upoznati se sa situacijom na samom terenu.
Zbog toga je praksa našeg tima, da se nakon upoznavanja sa zahtevom kupca i projektnom dokumentaciom ukoliko postoji, obavezno izađe na teren kako bi se snimilo stvarno stanje i uzele prave mere.

Izlazak na teren – optimizovan sistem grejanja

Mogućnosti za napajenje grejnih kablova i postavljanje senzora i termoregulatora u mnogome definišu način izvedbe i neophodno je na licu mesta utvrditi i ukoliko je potrebno prilagditi. Ukoliko to nije moguće, naši inženjeri će projekat i izvedbu grejnog sistema prilagoditi uslovima na terenu.

Ovakvim pristupom postižemo da proračun i projekat grejnog sistema u potpunosti odgovaraju stvarnom stanju na terenu čime se smanjuju troškovi investicionog ulaganja, dok precizan proračun potrebne snage i odgovarajući izbor termoregulacione opreme čine da sistem bude efikasniji u periodu eksploatacije što direktno utiče na smanjenje Vašeg računa za električnu energiju u dužem vremenskom periodu.