header-img

Kaiser elektromaterijal

Mini nosač za termoizolaciju

Mini nosač opreme pruža jednostavno, brzo i bezbedno pričvršćivanje raznih dodataka na izolovane i omalterisane zidove ili kompozitne termoizolacione sisteme. Zahvaljujući tome, oprema poput malih svetiljki, reflektora, raznih senzora i…

Teleskopski nosač kutije

Proizvod obezbeđuje bezbednu montažu različite opreme i dodataka na izolovanim zidovima i fasadama. Svetiljke, reflektori, razni senzori, detektori pokreta i slična oprema jednostavno i sigurno se mogu pričvrstiti na zidove…

Teleskopski nosač opreme

Proizvod obezbeđuje bezbednu montažu različite opreme i dodataka na izolovanim zidovima i fasadama. Svetiljke, reflektori, razni senzori, detektori pokreta i slična oprema jednostavno i sigurno se mogu pričvrstiti na zidove…

Alat za pozicioniranje dozne

Omogućava precizno i brzo pozicioniranje i umetanje dozne u otvor termoizolacije.

Dozna Ø 60 za termoizolaciju

Nova dozna ECON® Stiro55 posebno je prilagođena za naknadnu ugradnju kod već izolovanih i omalterisanih zidova kao i kompozitnih termoizolacionih sistema. Zahvaljujući inovativnom načinu montaže moguće je postaviti prekidače, utičnice,…

Alat za montažu O-range ECON® Fix dozne

Za brzu i bezbednu instalaciju O-range ECON® Fik dozne. Takođe pogodan za lako poravnavanje većine Kaiser dozni za šuplje zidove sa prečnikom otvora od 68 mm.

Dozna Ø60 Econ Fix – 62mm

O-range ECON® Fix tehnologija znatno olakšava i ubrzava instalaciju zahvaljujući steznim rebrima za pričvršćivanje u različitim kombinacijama zidnih materijala. Fleksibilna rebra u meterijalima debljim od 10mm omogućavaju da dozna stoji…

Alat za prosecanje otvora

Izuzetno moćan i dugovečan alat za besprekorno precizno prosecanje otvora.

Šablon za obeležavanje

Služi za precizno obeležavanje centra za prosecanje otvora u zidu prilikom ugradnje novih ili proširenja postojećih instalacija. Šablon za prosecanje rupa sa libelom, dodatno ubrzava i olakšava preciznu i besprekornu…

Dozna za elektroniku Ø60

O-range ECON® Flex dozna za elektroniku sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje zvučne izolacije…

Dozna za šuplji zid 4xØ60 – 48mm – Air-tight

Dozna za šuplji zid iz familije O-range ECON® sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje…

Dozna za šuplji zid 3xØ60 – 48mm – Air-tight

Dozna za šuplji zid iz familije O-range ECON® sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje…

Dozna za šuplji zid 2xØ60 – 48mm – Air-tight

Dozna za šuplji zid iz familije O-range ECON® sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje…

Dozna za šuplji zid Ø60 – 62mm – Air-tight

Dozna za šuplji zid iz familije O-range ECON® sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje…

Dozna za šuplji zid Ø60 – 49mm – Air-tight

Dozna za šuplji zid iz familije O-range ECON® sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje…

Dozna za šuplji zid 2xØ60 – 47mm

Nova KAISER dozna za šuplji zid sa proverenim papučicama za fiksiranje i unapređenim karakteristikama proizvoda. Mogućnost spajanja dodatnih dozni za ugradnju u zidove od tankih pločastih materijala ili punog drveta…

Dozna za šuplji zid Ø60 – 62mm

Nove KAISER dozna za šuplji zid Ø60 mm, sa proverenim papučicama za fiksiranje i unapređenim karakteristikama proizvoda. Mogućnost spajanja dodatnih dozni za ugradnju u zidove od tankih pločastih materijala ili…

Dozna za šuplji zid Ø60 – 49mm

Nova KAISER dozna za šuplji zidi sa proverenim papučicama za fiksiranje i unapređenim karakteristikama proizvoda.  Mogućnost spajanja dodatnih dozni za ugradnju u zidove od tankih pločastih materijala ili punog drveta…

Šablon za bušenje sa libelom

Omogućava precizno obeležavanje i bušenje centralne rupe otvora dozni sa horizontalnim i vertikalnim poravnanjem. Precizno obeležavanje središta otvora i upotreba odgovarajućeg alata za sečenje daje pravilne i u prostoru adekvatno…

Nadgradni prsten 24mm

Koristi se kod duboko postavljenih dozni da kompenzuje prostor koji nedostaje, a takođe i da zadrži odgovarajući stepen IP zaštite.

Nadgradni prsten 12mm

Koristi se kod duboko postavljenih dozni da kompenzuje prostor koji nedostaje, a takođe i da zadrži odgovarajući stepen IP zaštite.

Ugradna dozna sa kutijom za elektroniku

Kutija za elektroniku omogućava brzo, lako i bezbedno povezivanje elektronskih elemenata. Pregradni zid omogućava podelu kutije na dve komore, a takođe daje i mogućnost dva različita napona u istoj dozni….

Signalni poklopac za doznu

Postavljanjem signalnog poklopca značajno se ubrzava proces malterisanja i sprečava se mogućnost prodiranja materijala u samu doznu. Pored toga, iglice na signalnom poklopcu ukazuju na tačnu poziciju dozne ispod maltera…

Držač dozne za suvu montažu

KLEMMFIX® sistem za suvu montažu bezbedno fiksira doznu u zidu pre malterisanja i drži je na mestu. U poređenju sa konvencionalnom metodom ugradnje štedi 50% vremena potrebnog za ugradnju, a…

Ugradna dozna Ø 60 – 66mm

Ugradna dozna Ø60 namenjena za suvu montažu obezbeđuje visoku fleksibilnost i praktičnost prilikom ugradnje. Mogućnost povezivanja (nizanja) više elemenata bez uvijanja garantuje standardno (osovinsko) rastojanje od 71mm. Uz promenljive М20/М25…

Ugradna dozna Ø 60 – 46mm

Ugradna dozna Ø60 namenjena za suvu montažu obezbeđuje visoku fleksibilnost i praktičnost prilikom ugradnje. Mogućnost povezivanja (nizanja) više elemenata bez uvijanja garantuje standardno (osovinsko) rastojanje od 71mm. Uz promenljive М20/М25…