header-img

Samoregulišući grejni kablovi

Otapanje snega
Protiv smrzavanja
Grejanje cevi
UV stabilan
Ex/ATEX
Do +65°C
Do +120°C

SAMOREGULIŠUĆI KABL HTA

Samoregulišući kabl HTA Industrijski grejni kabl koji se može koristiti za održavanje temperature ili zaštitu od smrzavanja cevovoda i posuda. Samoregulišući kabl HTA može se koristi u neopasnim i Ex…

Održavanje temperature cevi WARM WATER PIPE

WARM WATER PIPE opis Samoregulišući grejni kabal za održavanje temperature cevi za toplu vodu. Osobine ovog samoregulišućeg grejnog kabla sprečavaju pregrevanje ili hlađenje tople vode. WARM WATER PIPE koristi se…

GREJNI KABAL CABT DE-ICING

Samoregulišući grejni kabal CABT De-Icing je nisko temperaturni grejni kabal namenjen za otapanje snega i leda sa spoljašnjih primena. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između…

GREJNI KABAL DEFROST WATER KIT

DEFROST WATER KIT Samoregulišući grejni kabl, bez halogena, koji je idealan za zaštitu od smrzavanja cevi za pitku vodu. Grejni kabal DEFROST WATER KIT je fabrički izrađen komplet sa hladnim…

GREJNI KABAL DEFROST WATER

Grejni kabal za cevi DEFROST WATER opis DEFROST WATER je lagani samoregulišući grejni kabal. Izrađuje se bez halogenih elemenata i idealan za zaštitu smrzavanja cevi za pijaću vodu. Grejni kabl…

GREJNI KABAL CAHT

Samoregulišući grejni kabal CAHT je grejni kabal namenjen za visoke temperature. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima to svojstvo da u…

GREJNI KABL CAHT/EX

Grejni kabl za eksplozivno okruženje CAHT/Ex je visokotemperaturni samoregulišući grejni kabl. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima svojstvo da u svakoj…

GREJNI KABAL CABT/EX

Grejni kabal za eksplozivne sredine CABT/Ex je niskotemperaturni samoregulišući grejni kabl. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima svojstvo da u svakoj…

GREJNI KABAL CAMT

Samoregulišući grejni kabal CAMT je kabl za srednje zahtevane temperature. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima to svojstvo da u svakoj…

GREJNI KABAL CABT ++

Samoregulišući grejni kabal CABT ++ je nisko temperaturni grejni kabal. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima to svojstvo da u svakoj…

GREJNI KABAL CABT

Samoregulišući grejni kabal CABT je nisko temperaturni grejni kabal. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima to svojstvo da u svakoj tački…