header-img

Košuljica za podno grejanje – preporuke i saveti

Kako se pravilno izrađuje košuljica za podno grejanje?

Izlivanje košuljice nakon postavljanja grejnih kablova i/ili mreža predstavlja veoma važan korak koji bitno utiče na efikasnost i dugotrajnost sistema podnog grejanja. Veoma je važno da ovaj proces bude urađen u skladu sa određenim standardima i preporukama.

košuljica za podno grejanje presek poda sa podnim grejanjem
Prikaz kompletnog poda, presek sa detaljima: termoizolacija, grejni kablovi, košuljica za podno grejanje, završna podna obloga

3 zahteva koja moramo ispuniti da bi košuljica za podno grejanje bila adekvatna:

Debljina košuljice

Kompaktnost

Termička provodljivost

U zavisnosti od instalisane snage, vrste i namene prostorije, kao i završne podne obloge, vrednost ovih parametara se menja, ali veoma je važno da budu ispoštovani, kako zbog čvrstine samog poda, tako i zbog adekvatne distribucije toplote iz poda u prostor.

Pravilna distribucija toplote koju stvaraju grejni kablovi, moguća je jedino ako su grejni kablovi u potpunosti obloženi materijalom. To znači da košuljica za podno grejanje ni u kom slučaju ne sme biti porozna, ispucala i sa vazdušnim džepovima jer to u mnogome utiče na termičku provodljivost.
Smanjena termička provodljivost osim što umanjuje efikasnost podnog grejanja, dovodi i do toga da se grejni kabl u nekim delovima pregreva što može uticati na njegov radni vek.

Debljina košuljice za podno grejanje zavisi od vrste završne obloge i od instalisane snage po metru kvadratnom.

Osim termičke provodljivosti, košuljica treba da obezbedi stabilnost i čvrstinu poda, pa i zbog toga treba posebno voditi računa o njenom kvalitetu.

Maksimalna debljina košuljice ne bi trebalo da prelazi 6cm, ali ako se vodi računa o njenoj kompaknosti dozvoljene su i veće debljine.

Grejni kablovi i grejne mreže mogu se ugrađivati i direktno u lepak, ispod keramičkih pločica.

Kod ovakve ugradnje veoma je važno obezbediti da kablovi u svakom svom delu budu obloženi lepkom i u potpunosti i ravnomerno utopljeni u materijal kako bi se obezbedila adekvatna termička provodljivost. Naravno treba voditi računa da proizvođač dozvoljava upotrebu lepka za podno grejanje, tj. da je lepak otporan na širenje i skupljanje usled promene temperature.

Košuljica za podno grejanje – tema časopisa Podovi

Ovoj temi smo posvetili posebnu pažnju i obradili smo je zajedno sa renomiranim časopisom Podovi. Kompletan text sa preporukama za izlivanje košuljice i/ili oblaganje kablova u zavisnosti od instalisane snage i vrste poda, možete pogledati ovde:

PODOVI maj 2021 br 51 str 134-137 ENERSET