header-img

Montaža grejnih kablova u olucima

Montaža grejnih kablova jedan je od najbitnijih koraka u procesu izrade sistema za zaštitu oluka od zamrzavanja.
Izbor grejnih kablova u najvećoj meri zavisi od konfiguracije krova, oblika i dimenzija olučnih horizontala i vertikala.

Kod standardnih oluka, kablovi se najčešće montiraju u dve linije, a potrebna instalisana snaga varira u zavisnosti od klimatske zone,
pa se u skladu sa tim biraju kablovi odgovarajuće linijske snage. Za naše uslove instalisana snaga se kreče oko 40W/m.

Montaža grejnih kablova u olučnim vertikalama

Kada se kabl montira u dve linije, veoma je važno održati rastojanje između linija kabla. U tu svrhu mogu se koristiti plastični ili metalni distanceri koje treba ravnomerno rasporediti po dužini kabla.

Kod olučnih vertikala potrebno je sprečiti da dođe do istezanja kabla usled sopstvene težine i delovanja sile gravitacije.
Zbog toga je potrebno fiksirati i sajlu za rasterećenje koja se kači na vru vertikale i služi da nosi teret.
Distanceri se obično koriste kako bi se pričvrstila i sajla. Zbog specifičnih uslova, najbolje je koristiti plastificirano čelično uže.

 

 

Veoma je važno da sajla za rasterećenje bude dobro učvršćena, a kod vertikalnih oluka koji su povezani sa kišnom kanalizacijom jako je važno da grejni kablovi iz oluka uđu u kanaliaciju, kako bi se na samom spoju sprečilo formiranje leda.

 

Montaža grejnih kablova u olučnim horizontalama i pozicija senzora

Kod standardnih olučnih horizontala, kablovi se takođe postavljaju u dve linije. Radi ravnomernog zagrevanja bitno je održati rastojanje između linija kabla, pa je upotreba distancera i u horizontalama obavezna.

Senzor temperature treba postaviti na poziciji koja nije direktno izložena sunčevim zracima dok senzor vlage treba da je postavljen u horizontali, bliže vertikalnom odvodu prema kome bi trebalo da je blagi pad.

Za povezivanje grejnih kablova preporučuje se upotreba konektora u visokom stepenu zaštite.

O sistemima za otapanje snega i leda u olucima, možete pročitati više i u renomiranom časopisu Podovi i na portalu posvećenom novim trendovima i mogućnostima u građevinarstvu.