header-img

Otapanje snega i leda

OTAPANJE SNEGA I LEDA UPOTREBOM ELEKTRIČNIH GREJNIH KABLOVA

Električni grejni kablovi imaju široku primenu za otapanje snega i leda. U novije vreme, zbog modernog načina gradnje, manjim manevarskim prostorom za boravak i kretanje ljudi i vozila izražena je potreba sa sistemima za otapanje snega i leda.

Nexans Norveška proizvodi grejne kablove za delove objekta gde zadržavanje snega i pojava leda može uzrokovati štetu na imovini ili povrede ljudi. Grejni kablovi za otapanje snega i leda osiguravaju da putevi, stepenice i ulazne staze budu bez snega i leda tokom zime.