header-img

Otapanje snega i leda

OTAPANJE SNEGA I LEDA UPOTREBOM ELEKTRIČNIH GREJNIH KABLOVA

Električni grejni kablovi imaju široku primenu za otapanje snega i leda. U novije vreme, zbog modernog načina gradnje, manjim manevarskim prostorom za boravak i kretanje ljudi i vozila izražena je potreba sa sistemima za otapanje snega i leda.

Nexans Norveška proizvodi grejne kablove za delove objekta gde zadržavanje snega i pojava leda može uzrokovati štetu na imovini ili povrede ljudi. Grejni kablovi za otapanje snega i leda osiguravaju da putevi, stepenice i ulazne staze budu bez snega i leda tokom zime.

Grejni kablovi za otapanje snega i leda sa spoljašnjih površina

Ovi sistemi su nezamenljivi kod situacija koji ugrožavaju bezbedno kretanje ljudi i vozila, kao i na mestima gde postoji mogućnost od pojave štete na objektima usled leda i snega.

Najčešće primene su za grejanje ulaznih stepeništa, staza , otvorenih terasa, garažnih kolotraga, voznih putevi pod nagibom, pristupnih puteva i slično.

Grejni kablovi mogu se postavljati na većim površinama, samo na kolotrazima točkova, na stepeništu ili na stazama. Sistemi za otapanje snega lako se kontrolišu modernim sistemima upravljanja, dizajniranim upravo za ovu svrhu. Takvi sistemi osiguravaju da se kablovi isključe kada je tlo suvo ili kada je temperatura izvan zadatih temperaturnih granica. Korišćenjem automatizovanog sistema za kontrolu temperature, instalisana snaga po površini može biti veća i od 400W/m², što će pružiti još brži odziv sistema za otapanje snega i leda.

Grejni kablovi za otapanje snega i leda u olucima

Ovaj sistem se ugrađuje u horizontalne oluke i vertikalne spustove. Grejni kablovi koji se ugrađuju u oluke moraju da zadovolje snage od oko 35W/m do oko 60W/m oluka.

Snaga koja će se instalirati zavisi od:

  • Širine odnosno promera horizontalnog oluka i olučne vertikale
  • Načina izvedbe oluka (lomovi krova, krovne uvale ili prelazi između krovnih ravni)
  • Nagiba krova sa koje se otapa sneg
  • Površine krova sa koje sneg dolazi u olučni sistem

Grejni kablovi se ugrađuju u slivnike da bi se omogućio nesmetan protok vode u zimskim uslovima.

Instalacija i potrošnja sistema za otapanje snega i leda

Troškovi zavise od načina montaže, površine na koju se grejni kabal montira, potrebnog montažnog pribora i načina regulacije.

Za ove sisteme nudimo svu potrebnu tehničku podršku tako da možete sami da ih instalirate. Uvek nudimo opciju da da instalaciju sistema za otapanje snega i leda prepustite nama i našim profesionalnim instalaterima.

Troškovi potrošnje sistema za otapanje snega i leda nisu u srazmeri sa troškovima koji se mogu javiti u vidi povrede ljudi (padovi, prelomi, uganuća) oštećenja na objektima (poplave, oštećenja oluka, oštećenja fasade), oštećenja vozila, rizik od povrede ljudi usled pada ledenica i slično.

PREDNOSTI PRIMENE GREJNOG KABLA ZA OTAPANJE SNEGA I LEDA

  • Lako se reguliše –  kontroleri i senzori uključuju grejne kablove samo u slučaju pojave snega i leda. Stoga sistemi za topljenje snega i leda troše daleko manje energije i u upotrebi su mnogo jeftiniji nego što većina misli.
  • Selektivnost uključivanja sistema – mogućnost odabira određenih površina koje su prioritetne za otapanja snega i leda.
  • Praktično ne zahteva nikakvo održavanje – jednom se instalira i sam sebe otplaćuje, a objekti i ljudi su zaštićeni od snega i leda.
  • Trajnost sistema je praktično neograničena – nema delova koji se zagrevaju na viske temperature, postižu veliki pritisak ili trpe druga naprezanja.
  • Jeftina i pouzdana zaštita ljudi i objekata od snega i leda – povrede ljudi i štete koje nastaju na objektima su nemerljivo veće u odnosu na sredstva koja se ulažu u ovaj sistem.