header-img

Termostat MILLITEMP CDFR-003

pro_alt

Napajanje:

230V

Maks. opterećenje:

16A (3600W).

Senzor:

sobni i podni

Tačnost:

+0.5°C

Opseg temperature:

+5°C do +40°C

Opseg merenja:

ugrađen (1–50°C ), podni (1–80°C )

Klasa zaštite

IP 21

Zemlja porekla:

Norveška

Digitalni termostat za regulaciju podnog grejanja sa električnim grejnim kablovima. Temperatura se podešava u opsegu između +5 i +40 °C (fabrički). Termostat MILLITEMP CDFR-003 je programski i može služiti za kontrolu sobne ili podne temperature; Termostat može raditi u dva režima, konstantna temperatura ili događaj.

Dizajniran za kontrolu temperature u sobama sa električnim podnim grejanjem. Moderan dizajn sa velikim ekranom i naprednim funkcijama za uštedu energije. Regulacija temperature zasniva se na podnom ili sobnom senzoru, ili kombinovanom režimu gde se koriste oba senzora. U kombinovanom režimu, termostat kontroliše izlaz na osnovu sobnog senzora, ali podni senzor će prekinuti izlaz ako izmerena temperatura (u podu) pređe postavljenu granicu. Ova funkcija je posebno korisna kod prostorija sa drvenim podovima.

Digitalni termostat MILLITEMP CDFR-003 karakteristike:

Veliki ekran sa plavim osvetljenjem;

Izaberite program sa 4 događaja (dnevni i noćni režim sniženja temperature) ili ručnu kontrolu temperature;

12h am/pm ili 24h;

Prikaz dana (ponedeljak – nedelja);

Tri načina rada senzora: podni, sobni i kombinovani;

Program zaštite od smrzavanja;

Podešavanje temperature između +5 i +40 °C;

Funkcija kalibracije temperature;

Tajmer funkcija.

Digitalni termostat MILLITEMP CDFR-003 način rada:

Fabrički termostat MILLITEMP CDFR-003 će se uključiti i raditi u režimu konstantne temperature koristeći prostorni senzor (ugrađeni senzor). Temperatura se podešava od strane korisnika, prema njegovim potrebama u bilo kom trenutku. Ukoliko se prebaci na režim događaja ciljana temperatura će se menjati prema trenutnom programu. U režimu događaja termostat reguliše temperaturu prema satima i danima u sedmici. Za dane vikenda, različite temperature mogu biti podešene za različite sate. U ovom režimu moguće je snižavanje temperature tokom noći ili dana kada korisniku nije potrebno prijatno grejanje (automatski). Potrošnja električne energije može biti značajno smanjena.

Digitalni termostat MILLITEMP CDFR poseduje prostorni senzorom (ugrađen) i isporučuje se sa spoljnim podnim senzorom koji treba da se ugradi u podnu površinu između dve linije grejnog kabla, blizu površine poda. Temperatura se može regulisati podnim senzorom ili prostornim senzorom. Kombinovana regulacija, gde se koriste oba senzora, je moguća. Podni senzor može biti korišćen za ograničavanje temperature poda (ispod podešenog maksimalne vrednosi), dok se prostorni senzor koristi za regulaciju temperature prema podešenoj vrednosti.

Ukoliko se simbol grejanja pokaže na ekranu, digitalni termostat je uključio grejanje, ali simbol nije direktno povezan (sinhronizovan) sa relejom koji kontroliše napajanje grejnog kabla.

Termostat se uključuje i isključuje pomoću dugmeta ON/OFF. Kada je termostat isključen sva podešavanja će biti memorisana. Termostat takođe pamti sva podešavanja u slučaju nestanka napajanja, bez vremenskog ograničenja (EEPROM memorija).