header-img

Dozna Ø 60 za termoizolaciju

pro_alt

Dubina

60mm

Prečnik sečenja otvora

68mm

Ulaz za kabl do 15mm

2

Razmak između šrafova

60mm

Nova dozna ECON® Stiro55 posebno je prilagođena za naknadnu ugradnju kod već izolovanih i omalterisanih zidova kao i kompozitnih termoizolacionih sistema. Zahvaljujući inovativnom načinu montaže moguće je postaviti prekidače, utičnice, interfone i druge instalacije, bez toplotnih mostova i narušavanja intefriteta termoizolacije, veoma brzo, jednostavno i bezbedno.
Upotrebom odgovarajućeg alata za obeležavanje i bušenje otvora u zidu (izolaciji) priprema za montažu dozne je krajnje jednostavna i lagana.

Zahvaljujući inovativnom dizajnu dozna se lako pozicionira u otvoru i zadržava željeni položaj, a obrada kabla za dalju montažu električnih instalacija dodatno je olakšana upotrebom prilagođenog alata za skidanje izolacije.

Dozne se jednostavno povezuju u niz ukoliko za tim postoji potreba što daje veliku fleksibilnost kod naknadne montaže elektroinstalacija.