header-img

Dozna za šuplji zid 4xØ60 – 48mm – Air-tight

pro_alt

Debljina panela

7-40mm

Dubina

48mm

Prečnik sečenja otvora

4x68mm

Osovinsko rastojanje

71mm

Ulazi do Ø 20

8

Ulazi do Ø 25

2

Ulazi za 3 x 2.5 mm² ili 5 x 1.5 mm²

2

Ulazi za 3 x 1.5 mm²

4

Dozna za šuplji zid iz familije O-range ECON® sa unapređenom Air-tight tehnologijom baziranom na membranama koje sprečavaju nekonrolisano strujanje vazduha doprinose energetskoj efikasnost objekta, ali i komforu korisnika kroz povećanje zvučne izolacije pregradnih zidova.
Sa novim O-range ECON® 2 / 3 / 4 – doznama, KAISER nudi savršeno i jednostavno rešenje za ugradnju svih standardnih instalacija i dodataka sa više mogućih kombinacija.

Veliki otvor za ugradnju bez centralnog odvajanja pruža mogućnost za jednostavno spajanje više uređaja, kao i mogućnost upotrebe prethodno ožičenog instalacionog pribora.
Kod različitih instalacija (priključci za napajanje i komunikaciju), prostor za ugradnju se jednostavno može odvojiti na zasebne, standardizovane elemente.

Uz upotrebu odgovarajućeg alata za obeležavanje i sečenje ugradnja postaje krajnje jednostavna, efikasna i precizna.

Pored toga, širok izbor ulaza za fleksibilna creva i provodnike, kao i mogućnost povezivanja dozni značajno ubrzavaju i olakšavaju proces postavljanja elektroinstalacija. Otvaranje ulaza na membrani je veoma jednostavno, a oznake na otvorima ulaza olakšavaju i ubrzavaju proces. Takođe, samo umetanje kabla ne zahteva nikakav alat što ovu tehnologiju čini veoma fleksibilnom i poželjnom iz ugla instalatera.