header-img

GREJNI KABL ETM 15

pro_alt

TIP

ETM 15

NAPON

230V

LINIJSKA SNAGA

15W/M

IZRADA

UGRAĐENI TERMOSTAT

OPSEG RADA

ON +3°C /OFF +12°C

HLADNI KRAJ

2.0M, UTIKAČ

BROJ PROVODNIKA

2

ZEMLJA POREKLA

RUSIJA

Grejni kabl ETM-15 se sastoji od grejnog kabla sa dvostrukim jezgrom. Grejni kabl ETM-15 je opremljen hladnim kablom dužine 2 metra sa električnim utikačem na jednom kraju i sa završnom spojnicom na drugom kraju. Na prelazu između hladnog i grejnog dela je ugrađen bimetalni termostat u spojnici. Fabrički izrađena spojnica i krajnji završetak su pouzdane i zaštićene od prodora vlage.
Posebna pogodnost je ugrađeni termostat koji je integrisan u spoju hladnog kraja i grejnog dela. Grejni element izrađen od dvožilnog grejnog kabla sa integrisanim termostatom predstavlja idealano rešenje za zaštitu od smrzavanja cevi, oluka i drugih elemenata.  Grejni kabl ETM 15 je pogodan za ugradnju na cevi, posude ili u oluke i slivnike.

GREJNI KABL ETM 15 PRINCIP RADA

Grejni kabl kompenzuje gubitak toplote sa cevi koji se javlja tokom hladne sezone i na taj način pouzdano sprečava smrzavanje cevi i štiti je od oštećenja. Preko bimetalnog termostata, ugrađenog u spojnicu, grejni kabl se automatski uključuje na +3 °C. Grejni kabl se isključuje na +12 °C, odnosno kada se temperatura na površini cevi podigne na tu vrednost.

GREJNI KABL ETM 15 KARAKTERISTIKE

Svaki grejni element se sastoji od grejnog kabla sa rednim otporom, hladnog kraja (dužine 2m) sa utikačem, priključnom spojnicom sa integrisanim bimetalnim termostatom i krajnjim završetkom.
Fabrički izlivena priključna spojnica i krajnji zaptivka su pouzdani i 100% vodonepropusni. Priključna spojnica se izrađuje sa posebnim žlebom koji omogućava bolje naleganje na zakrivljenu površinu cevi. Spoljnim omotač se izrađuje od poliolefina otpornog na UV zračenje. Plašt sa aluminijumskom trakom sa 100% pokrivenosti unutar kabla obezbeđuje dodatnu mehaničku čvrstoću i zajedno sa bakarnom žicom služi za uzemljenje.

GREJNI KABL ETM 15 PREDNOSTI

Grejni kabl ETM 15 karakteriše niska potrošnja energije, pouzdana zaštita vodovodnih instalacija i kanalizacionih cevi od mraza i oštećenja, sprečava stvaranje kondenzacije usled vlage na cevima i samim tim produžava vek trajanja i smanjuje kvarove i operativne troškove.
Grejni kabl ETM 15 se lako instalira. Jednostavno pričvrstite grejni kabl pomoću aluminijumske trake na cev i uključite ga u električnu utičnicu.

✓ Sprečava smrzavanje cevi i posuda
✓ Plug & Play
✓ Radni napon 230 VAC
✓ Dvožilni grejni kabl sa UV otpornim plaštom
✓ Automatsko uključivanje i isključivanje zahvaljujući ugrađenom termostatu
✓ Jednostavna instalacija
✓ Robusnu izlivena spojnica sa jedinstvenim dizajnom za optimalno pozicioniranje na cevi