header-img

GREJNI KABL TXLP TWIN

pro_alt

TIP

TXLP TWIN

BROJ PROVODNIKA

2

UZEMLJENJE

KALAJ. BAKAR

LINIJSKA SNAGA

DO 30W/M

NAPON

DO 500V

IZOLACIJA

XLPE (HEMIJSKI)

TEMPERATURA

65/160 °C

ZEMLJA POREKLA

NORVEŠKA

Sirovi grejni kabl TXLP TWIN

Grejni kabl TXLP TWIN  je sirovi grejni kabl za grejanje sa dvostrukim provodnikom koji se isporučuje na kalemu. Grejni kabl TXLP TWIN ima široku oblast primene. Idealan je za podno zagrevanje kod betonskih podova, instalacije za topljenje snega, zaštitu od smrzavanja krovnih oluka i odvoda, zaštitu cevnih instalacija, grejanje tla itd.

Sirovi grejni kabl TXLP TWIN ima izuzetno široku primenu i može biti prilagođen gotovo svakom zahtevu.

Kod električnog podnog grejanja ili za otapanje snega i leda grejni kabl TXLP TWIN se može direktno instalirati na armaturne mrežu ili na montažnu traku. Izolacija grejnog voda i spoljašnji plašt omogućavaju da se grejni kabl TXLP TWIN može ugraditi direktno u vreo asfalt sa maksimalnom temperaturom do 160 °C. Proizvođač Nexans Norveška.

Sirovi grejni kabl TXLP TWIN karakteristike

Konstrukcija

– Uzemljenje: kalajisani bakarni vod

– Spoljašnja izolacija: XLPE(Chem) – Hemijski umrežen PE

– Ekran: Podužna aluminijumska zaštita + bakarni vod

Električne osobine

– Maksimalni radni napon: 500V

– Maksimalna linijska snaga: 30W/m

Korisnički uputi

– Faktor savijanja (kada se polaže): 5 (xD)

– Mehanička klasa zaštite: M2.

– Otpornost na vatru: IEC 60332-1

Temperatura

– Maksimalna podnosiva temperatura: 160 °C.

– Minimalna temperatura ugradnje (bez ikakvih mera predostrožnosti): 0 °C.

– Maksimalna dozvoljena radna temperatura na površini plašta: 65 °C.

TXLP TWIN izrada grejnog elementa

Izrada gotovog grejnog elementa podrazumeva proračun potrebne snage i dužine grejnog kabla od sirovog grejnog kabla određene električne otpornosti (Ω/m). Nakon proračuna grejnom kablu se dodaje instalacioni kabal, takozvani “hladni kraj”, koji nije grejni i služi za povezivanje na elektro instalaciju. Kablovski završetak se obrađuje termo skupljajućim cevima, čime ceo grejni elementa postaje vodootporan i elektroizolovan.

Izrada gotovog grejnog elementa se radi na osnovu sledećih ulaznih podataka:

  • Napon napajanja (V)

Prestavlja radni napon grejnog kabla. Može biti standardnih 230V ili 400V, odnosno bilo koji napon do 0-500V jednosmerni ili naizmenični za specifične primene.

  • Linjska snaga (W/m)

Zahtevana snaga koja zavisi od primene grejnog kabla, odnosno od ukupne snage koja mora da se zadovolji.

  • Dužine grejnog kabla (m)

Dužina grejnog dela koji predstavlja potrebnu dužinu da bi se pokrila određena površna, dužina cevovoda, oluka i slično. Ova dužina može biti ograničena drugim stavkama (maksimalna struja, maksimalna snaga, prekidna struja releja, itd).

  • Hladni kraj

Da bi se grejni element povezao na električnu instalaciju neophodne je izrada hladnog kraja određenog preseka i prema zahtevanoj dužini.

Za izradu gotovih grejnih elemenata koristi se odgovarajući termoskupljajući set.

Izrađen grejni element ne sme imati ni jednu električnu veličinu (napon, struja, snaga) koja izlazi iz dozvoljenih okvira propisanih u karakteristikama grejnog kabla.

Nakon izrade grejni kabl se testira merenjem otpora strujnog kola i merenjem otpora prema zaštitnom uzemljenju.