header-img

Šablon za bušenje sa libelom

pro_alt

Horizontalna libela

da

Vertikalna libela

da

Osovinsko rastojanje 1

71mm

Osovinsko rastojanje 2

91mm

Sklopivi klin za pozicioniranje

da

Zemlja porekla

Nemačka

Omogućava precizno obeležavanje i bušenje centralne rupe otvora dozni sa horizontalnim i vertikalnim poravnanjem.

Precizno obeležavanje središta otvora i upotreba odgovarajućeg alata za sečenje daje pravilne i u prostoru adekvatno pozicionirane otvore sa tačnim razmakom što je naročito važno u slučaju kada se montira više dozni u nizu.