header-img

GREJNI KABAL CABT

pro_alt

Tip

SAMOREGULIŠUĆI GREJNI KABL CABT

Napon

230V

Snaga

10, 15, 20, 26, 30 W/M

Max. temperatura

65°C / 75°C

Oblast primene

do 35°C

Zemlja porekla

Francuska

Samoregulišući grejni kabal CABT je nisko temperaturni grejni kabal. Sastoji se od poluprovodnika na bazi plastike koji se nalazi između bakarnih magistrala i ima to svojstvo da u svakoj tački prilagođava snagu (W/m) u zavisnosti od lokalne temperature.

Na taj način se zagrevanje kabla i emisija toplotne energije prilagođavaju u skladu sa temperaturom, tako da isti grejni kabl može imati različite temperature u zavisnosti od zone u kojoj se nalazi. U nekim slučajevima ovo svojstvo poluprovodničkog grejnog elementa omogućava da se ovaj grejni kabl može koristiti bez termoregulatora (samoregulacija). Još jedna od prednosti samoregulišućih grejnih kablova jeste što dužina provodnika ne utiče na snagu po metru dužnom, tako da se dužina grejnog kabla može prilagođavati prema potrebama, na licu mesta.

Samoregulišući grejni kabal CABT primena

Zaštita od zamrzavanja vodovodnih i cevi za lož ulje u domaćinstvu. Održavanje temperature do 35°C termički osetljivih proizvoda kada je upotreba kontrolnih termostata teško izvodljiva ili nije moguća. Koristi se za zaštitu od snega i leda.

– Može se seći na tačnu dužinu na licu mesta.

– Više različitih trasa se može napajati iz jedine tačke napajanja.

– Poluprovodni grejni element lokalno prilagođava svoju snagu.

– Dobra fleksibilnost koja omogućava praćenje hidrauličkih elemenata u instalaciji (ventili, pumpe, …).

– Dozvoljeno je preklapanje tokom instalacije (samoregulacija).

– Maksimalna temperatura pod naponom: 65 °C (uključeno napajanje).

– Maksimalna temperatura bez napajanja: 75 °C.

– Tehničko odobrenje CSTB, u skladu sa važećim evropskim standardima.

Samoregulišući grejni kabal CABT karakteristike

– Polilelefin zaštitni omotač.

– Poliolefin vatrootporni ogrtač (verzija CG ili RG).

– FEP fluoropolimer plašt (verzija CGf) za korozivna i hemijski agresivna okruženja.

– Napon: 230V/240V, 50 ili 60 Hz (opcija 115 V).

– Termička kalibracija: Maksimalna nazivna struja 2xIn.

– Koristite automatske osigurače C ili D karakteristike.

– Mogućnost maksimalnog skoka struje od 3xIn / 300ms.

– Neophodna upotreba diferencijalni prekidač: 30 mA.

– Maksimalna dužina / radna tačka = približno 110 m.