header-img

Termostat ETV-1991

pro_alt

NAPAJANJE

230V

IZLAZNI RELEJ

1NO 16A

PRIMENA

GREJANJE

OPSEG MERENJA

0 ... +40°C

DIFERENCIJA

0.4°C FIKSNO

SENZOR

NTC 12K

MONTAŽA

DIN ŠINA

ZEMLJA POREKLA

DANSKA

Predviđen za montažu na standardnu šinu, prvenstveno se preporučuje za kontrolu podnog grejanja i električnog grejanja. Termostat ETV-1991 sa režimom smanjenja temperature za kontrolu električnog grejanja: podnog, plafonskog ili radijatorskog. Termostat ETV-1991 je idealan za kontrolu električnog grejanja na mestima gde se ne zahteva direktan pristup termostatu.

Termostat ETV-1991 se može koristiti kada je potrebna zaštita od smrzavanja, odnosno održavanje temperature iznad tačke mržnjenja. Termostat je pogodan kada je potrebno daljinsko upravljanje sistemom. Kompaktan termostat koji štedi prostor u razvodnom ormanu. ETV ima funkciju redukcije temperature, koja se aktivira preko spoljnog vremenskog prekidača.

Kako je termostat takođe izuzetno robusan, zahteva malo ili nimalo održavanja. Termostat ETV-1991 je pogodan je za različite primene:
Podno grejanje
– Zaštita od smrzavanja
– Prateće grejanje cevovoda
– Održavanje temperature na cevima i rezervoarima u stambenim objektima

JEDNOSTAVNA KONTROLA

Termostati ETV-1991 se može koristiti za uključivanje, isključivanje i kontrolu temperature. Kada je temperatura senzora ispod podešene temperature naponski relej se uključuje. Kada temperatura senzora pređe podešenu temperaturu relej isključuje, isključuje se grejni element, a LED signalizacija gasi.

I pored svog kompaktnog dizajna, ugrađeni radni relej omogućava da termostat ETV-1991 može da podnese električno opterećenje do 16A ili 3600W, što omogućava kontrolu nekoliko potrošača bez potrebe za velikim strujnim ormanima. Termostat ETV-1991 ima opseg podešavanja temperature od 0°C do +40°C. ETV-1991 ima fiksnu temperaturnu razliku od 0,4°C.

INSTALACIJA TERMOSTATA ETV-1991

Termostat ETV-1991 je predviđen za montažu u strujni orman na standardnu šinu. Širina iznosi samo 36 mm, što omogućava lak pronalazak prostora za u većini elektro ormana, u poređenju sa konvencionalnim termostatima. Montaža na zid u kućište je dostupno kao dodatna oprema.

Termostat ETV-1991 dimenzije
ETV-1991 dimenzije

VIZUELNA INDIKACIJA STATUSA

Termostati ETV imaju ugrađenu crvenu LED koja svetli kada je relej aktiviran. Ovo štedi vreme na pronalaženju kvarova kada je zagrevanje odsutno.

REŽIM SNIŽAVANJA TEMPERATURE

Termostat ETV-1991 ima ugrađeni režim snižavanja temperature preko daljinskog vremenskog prekidača, koja se može aktivirati dnevnim/nedeljnim vremenskim prekidačem. Vremenski prekidač se programira sa željenim periodima normalne i snižene temperature. Temperatura se snižava za 5 ° C u periodu kada termostat ETV-1991 dobije signal sa spoljašnjeg vremenskog prekidača.

Termostat_ETV-1991 šema veze
ETV-1991 šema veze

VRSTE SENZORA ZA TERMOSTAT ETV-1991

Model ETV-1991 se isporučuje sa senzorom tipa ETF-144/99T sa kablom dužine 3m. Može se povezati sa drugim tipovima senzora, zavisno od temperatura kojima je senzor izložen. Proizvođač OJ Electronics nudi širok spektar senzora različitog dizajna koji su pogodni za upotrebu sa termostatom ETV-1991.

– Za radne temperature na opremi od -20…+70°C može se koristiti standardni senzor ETF-144/99A.
– Za merenje spoljne temperature vazduha može se koristiti nadgradni senzor ETF-744/99.
– Za merenje temperature vazduha u izdvojenim prostorijama može se koristiti nadgradni senzor ETF-944/99-H.

Termostat ETV-1991
ETV-1991 vrednost otpora senzora

Kabl senzora se može produžiti do 100 m. Kabl senzora se mora držati odvojeno od energetskih kablova jer može doći do naponskih smetnji (indukcija). Kabl senzora ne mora biti ekranizovan, ali upotrebom ekranizovanog kabla povećava se otpornost na smetnje, što je posebno važno u industrijskim instalacijama. Ekran mora biti povezan držačem na uzemljenu metalnu pozadinu ili direktno na stezaljku za uzemljenje.

ZAŠTITA OD PREGREVANJA

U slučaju kvara senzora, relej se automatski isključuje, termostat ETV-1991 sprečava da neispravni senzor izazove pregrevanje na opremi koja se greje.