header-img

Termostat N-COMFORT TD

pro_alt

Napajanje:

230V

Maks. opterećenje:

16A (3600W).

Režimi rada

sobni/podni ili kombinovano

Opseg temperature:

5°C - 50°C

Opseg merenja:

0°C - 50°C

Tip senzora:

NTC 10k ili 100k

Termostat N-COMFORT TD

Napredni, user-friendly, 7-dnevni termostat za programiranje, za upotrebu sa Nexans grejnim kablovima i grejnim mrežama. Mogućnost programiranja, sa dodatnom funkcijom detekcije otvorenog prozora, čine ga usaglašenom sa zahtevima opisanim u ECO Uredbi o dizajnu. Može da se podesi za kontrolu sobne temperature korišćenjem ugrađenog senzora temperature ili za kontrolu podne temperature preko spoljnog senzora. Spoljni (podni) senzor se takođe može koristiti za ograničavanje temperature poda, dok sobnu temperaturu kontroliše unutrašnji senzor (režim dualnog senzora). Kako se termostat može konfigurisati za upotrebu podnih senzora NTC10K i NTC100K, može biti pogodan i za zamenu neispravnih ili pokvarenih termostata drugih proizvođača, bez potrebe za zamenom kabla senzora.

Termostat N-COMFORT TD karakteristike

Veliki LCD ekran
Dvopolni izolovani prekidač
Programska memorija se čuva tokom gubitka napajanja (do jedne nedelje)
Opciono ekonomski rad ili komforni rad
Regulacija sobne temperature, podna kontrola temperature ili sobna temperatura sa ograničenjem podne temperature
Sedmično programiranje: 7 pojedinačnih dana ili 5 + 1 + 1 dana (radnim danima + subota + nedelja)
Dnevno programiranje: 6 ili 4 odvojena vremensko / temperaturna perioda dnevno
Funkcija otvoren prozor
Mogućnost kalibracije prikaza temperature