header-img

SKYLINE BELGRADE

SKYLINE BELGRADE
Ulica Kneza Miloša

Namena: Preteće grejanje cevi hidrantske mreže

Proizvodi: DEFROST FLEX, senzori i termoregulatori

Opis: Razrada projektne dokumentacije, isporuka i ugradnja grejnih kablova i termoregulacione opreme, puštanje u rad.