header-img

Zaštita od smrzavanja

Zaštita od smrzavanja je neophodna za cevi, cevovode, ventile ili rezervoare u kojima je tečnost prisutna i ne kreće se u hladnim danima.

Zimski period sa temperaturama ispod 0°C donosi problem sa smrzavanjem cevi.

Grejni kablovi i uređaji za regulaciju nalaze primenu u zaštiti cevovoda od smrzavanja, obezbeđivanju protoka i viskoznosti tečnosti.

Grejni kablovi montirani na cevi ispod termoizolacije omogućavaju da u cevima održavamo temperaturu koja štiti cevovod ili je neophodna za druge procese u proizvodnji.

 

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA I PRATEĆE GREJANJE

Grejni kablovi se postavljaju na površini cevinih instalacija u svrhu:

  • Zaštita od smrzavanja tečnosti unutar cevi
  • Zaštita od smrzavanja tečnosti unutar rezervoara i posuda
  • Održavanje temperature fluida unutar cevi radi lakšeg transporta i dalje eksploatacije (mazut, mineralna ulja, jestiva ulja, ekstrakt lecitina itd)
  • Održavanje temperature unutar cevi za tečnosti i gasove koji zahtevaju više temperature od radnih zbog procesa u proizvodnji

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA CEVI

Zamrznute vodovodne cevi mogu se oštetiti i uzrokovati vrlo veliku i skupu štetu. Imajte na umu da će vodovodna cev sa temperaturom okoline ispod 0 °C pre ili kasnije smrznuti, bez obzira koliko dobro je izolovana. Odvodne cevi se takođe mogu zamrznuti, što može dovesti do neprijatnosti.

Jedini način da se spreči zamrzavanje vode je dodavanje energije u obliku toplote. Grejni kablovi ugrađeni na površini ili u unutrašnjosti cevi i rezervoara vrlo su jeftin i siguran način da se to uradi. U odvodnim cevima koja nose čistu vodu / vodu samo od rastopljenog leda ili snega, kabal za grejanje može se postaviti i unutar i na spoljnoj strani cevi. Na kanalizacionim cevima grejni kabl mora da se postavi samo na spoljnoj strani cevi.

Posebna oblast zaštite od smrzavanja cevi je zaštita od smrzavanja cevnih instalacija za odvod kondenzata iz hladnih komora i hladnjača.

ZAŠTITA OD SMRZAVANJA REZERVOARA I POSUDA

Zaštita od smrzavanja tečnosti u posudama i rezervoarima obično zahteva veliku instalisanu snagu da bi se celokupna zapremina održavala iznad temperature mržnjenja. U ovakvim slučajevima obično se grejnim kablovima pokriva pojas fiksne visine tečnosti. Time se sprečava smrzavanje površine tečnosti i pojava ledene kore koja usled širenja može ugroziti konstukciju rezervoara.

 

PRATEĆE GREJANJE CEVI – ODRŽAVANJE TEMPERATURE NA CEVIMA

Prateće grejanje cevi je sistem koji se koristi za održavanje ili podizanje temperature cevi i posuda pomoću grejnih kablova. Prateće grejanje predstavlja u praktičnom smislu grejni element koji je u fizičkom kontaktu celom dužinom cevi. Cev je obično prekrivena toplotnom izolacijom da bi se zadržali gubici toplote iz cevi. Toplota koju stvara grejni element održava temperaturu cevi. Prateće grejanje se može koristiti za zaštitu cevi od smrzavanja, za održavanje konstantne temperature protoka u sistemima tople vode ili za održavanje procesnih temperatura za cevovode koji moraju transportovati fluide koje  očvršćuju na sobnoj temperaturi. Samoregulišući grejni kablovi za prateće grejanje su odlična alternativa pratećem grejanju cevi pomoću pare tamo gde para nije dostupna ili je nepoželjna.

 

PRATEĆE GREJANJE CEVI U PROIZVODNJI

Prateće grejanje cevi u proizvodnim procesim gde se u toku rada dostižu značajno veće radne temperature od onih koje se održavaju mogu dovesti do oštećenja grejnog kabla.

Zbog toga se za ove primene koriste grejni kablovi sa izolacijom koje trpe kratkotrajno ili intermitentno značajno više temperature. Posebno konstruisani grejni kablovi za ove primene su samoregulišući grejni kabal CAMT (za temperature do 125°C) ili CAHT (za temperature do 200°C).

INSTALACIJA I POTROŠNJA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD SMRZAVANJA I PRATEĆE GREJANJE CEVI

Troškovi za kupovinu grejnih kablova i opreme direktno su povezani za proračun i predviđeno tehničko rešenje i razlikuju se od slučaja do slučaja. Ovi grejni sistemi ne zahtevaju neku posebnu pripremu površine za montažu. Za sve informacije, tehnička rešenja i predloge možete nam se direktno obratiti. Mi Vam preporučujemo da instalaciju prepustite nama i našim profesionalnim instalaterima.

Utrošak energije, odnosno troškovi, najviše zavise od perioda u kome su ovi sistemi aktivni, kvaliteta ugrađene termoizolacije, dužine cevovoda i instalisane snage. Korišćenje ovih sistema našlo je svoju ekonomsku opravdanost u činjenici da štite cevne instalacije, omogućava nesmetano snadbevanje vodom u zimskim mesecima. Takođe, omogućavaju normalan i nesmetan transport cevovodom i korišćenje fluida bez obzira na zahtevanu temperaturu.

PREDNOSTI ELEKTRIČNOG PRATEĆEG GREJANJA CEVI

Jednostavna ugradnja i korišćenje – kada su proračun i predmer kvalitetno urađeni, dobija se sistem koji je jednostavno instalirati i koristiti.

Precizna regulacija – grejni kablovi se postavljaju ravnomerno na celoj dužini cevne instalacije, pri čemu je merenje temperature na cevi koja se greje. Time se postiže temperatura koja izuzetno malo odstupa od zadate vrednosti.

Pouzdanost – ako je svaki element sistema dobro projektovan dobijate sistem koji vas neće izneveriti.

Praktično ne zahteva nikakvo održavanje – jednom se instalira i sam sebe otplaćuje, većina intervencija se svodi na zamenu termoregulatora u slučaju kvara.

Trajnost sistema je praktično neograničena – nema delova sistema koji se zagrevaju na visoke temperature, postižu veliki pritisak ili trpe druga naprezanja.