header-img

Zaštita oluka od zamrzavanja

Zaštita oluka od leda

Otapanje leda u olucima ili zaštita oluka od zamrzavanja, predstavlja imperativ ukoliko se prostor ispod krova koristi i greje u toku zimskih dana.
Zaštita oluka od pojave leda omogućava nesmetano oticanje vode koja se stvara usled topljenja snega sa krova.

Bez obzira na to koliko dobro ste izolovali krov vašeg objekta, toplota koja se oslobađa usled grejanja pre ili kasnije će uticati na topljenje snega sa krova. Kao posledica, stvara se velika količina vode koja ledi u kontaktu sa olukom. Zaleđeni oluci ili smanjena prohodnost oluka dovode do toga da voda ulazi u objekat.

Ugradnjom grejnih kablova na jednostavan i efikasan način možete zaštititi vaše oluke od zamrzavanja i pojave leda.

Formiranje leda u olucima

Osim štete koju prouzrokuje voda koja umesto da otiče kroz oluke, prodire u objekat, pojava ledenica je takođe veoma opasna. Led koji se stvara može oštetiti same oluke, a padanje ledenica ili celih oluka može prouzrokovati štetu na imovini koja se nalazi u blizini, ili još gore, može uzrokovati povrede kod ljudi koji se mogu naći u blizini.

Zaštita oluka od leda obezbeđujući njihovu funkcionalnost. Ulaganje je mnogo manje nego što je potrebno za sanaciju štete nastale zbog zaleđenih oluka. Da ne pominjemo sutuacije u kojima ljudi mogu biti povređeni, gde je nematerijalna šteta nemerljiva.

Grejni kablovi – efikasan način za otapanje snega i leda u olucima

Zaštita oluka se može izvesti upotrebom grejnih kablova konstantne snage, ili samoregulišućih grejnih kablova. U zavisnosti od oblika krova, položaja objekta, broja vertikala i horizontala i njihove izloženosti suncu potrebno je izabrati odgovarajuće kablove kako bi se početna ulaganja svela na minimum. Dodatno to obezbeđuje efikasnost sistema i minimalnu potrošnja električne energije u toku upotrebe.

Pored izbora grejnih kablova, važan je i pravilan odabir termoregulacione opreme. Preporuka je da se u te svrhe koriste uređaji koji imaju mogućnost merenja temperature i vlage. Na taj način, obezbeđuje se uključivanje sistema samo onda kada zaista postoji mogućnost pojave leda. Osim što se štedi energija, to obezbeđuje bezbedan i pravilan rad sistema.

Projektovanje sistema za zaštitu oluka od zamrzavanja i pravilan izbor kablova i opreme smanjiće početna ulaganja i potrošnju energije u toku upotrebe.

Otapanje leda u olucima uz minimalan utrošak električne energije

Prednost samoregulišućih kablova za zaštitu oluka od zamrzavanja

Konstrukcija i princip rada samoregulišućih grejnih kablova čine ih idealnim za zaštitu oluka od snega i leda. Ovi kablovi imaju svojstvo da prilagođavaju provodljivost, samim tim i snagu, u zavisnosti od spoljašnje temperature i čine to u svakoj svojoj tački. To znači da će deo kabla koji se nalazi u horizontali izloženoj sunčevim zracima imati daleko manju snagu od onog dela kabla koji se nalazi u vertikalnom oluku na severnoj strani objekta. Toplota se oslobađa tamo gde je najpotrebnija, što značajno utiče na smanjenje potrošnje električne energije.

Još jedna prednost ovih kablova jeste da se mogu kratiti na željene dužine i račvati u skladu sa brojem vertikalnih odvoda, pa tako isti kabl ima finkciju i grejnog i napojnog kabla. Za spajanje i račvanje kablova mogu se koristiti i konektori sa stepenom zaštite IP68, što olakšava montažu grejnih kablova i sistema za zaštitu oluka od pojave leda.

Kontrola rada sistema za zaštitu oluka od zamrzavanja

Termoregulaciona oprema igra veoma važnu ulogu kada je reč o efikasnosti i pouzdanosti sistema za zaštitu oluka od snega leda.

Zbog toga smo posebnu pažnju posvetili odabiru dobavljača ove opreme.
Senzori i kontroleri danske kompanije OJ Electronics, koja je svetski lider u ovoj oblasti, omogućavaju siguran i funkcijonalan rad sistema.

Postavljanjem senzora za merenje vlage i temperature i njihovim povezivanjem na kontroler dobijamo potpuno automatizovan sistem koji se aktivira samo kada su ispunjena oba uslova za uključenje, i radi samo dok postoji  mogućnost za formiranje leda.

U nekim sličajevima (za manje dužine oluka u privatnim objektima) može se predvideti ‘ručno’ uključivanje. U tom slučaju preporučuje se upotreba samoregulišućeg kabla i termostata koji bi imao zaštitnu funkciju, tj., ne bi dozvoljavao da se sistem zaštitu oluka od zamrzavanja uključuje pri višim temperaturama.