header-img

Sertifikati

Enerset doo kao društveno odgovorna kompanija posebnu pažnju posvećuje pažljivom odabiru dobavljača.

Proizvodi koje nudimo usaglašeni su sa najvišim standardima kvaliteta i sertifikovani od strane ovašćenih tela u skladu sa propisima, direktivama i preporukama EU.

Sertifikati i potvrde izdati od strane inostranih sertifikacionih kuća proveravaju se i usaglašavaju sa domaćim propisima.

 

Potvrde o usaglašenosti - Nexans grejni kablovi i grejne mreže

sertifikati sertifikati sertifikati sertifikati

Oj Electronics - Sertifikati

Technitrace

Techno