header-img

Održavanje temperature cevi WARM WATER PIPE

pro_alt

TIP

GREJNI KABL WARM WATER PIPE

NAPON

230V

Linijska snaga

9 W/m na 55°C

MAX. TEMPERATURA

100 °C (uključeno napajanje).

OBLAST PRIMENE

Održavanje temperature

ZEMLJA POREKLA

NORVEŠKA

WARM WATER PIPE opis

Samoregulišući grejni kabal za održavanje temperature cevi za toplu vodu. Osobine ovog samoregulišućeg grejnog kabla sprečavaju pregrevanje ili hlađenje tople vode. WARM WATER PIPE koristi se za održavanje temperature od približno 55 ° C. Dobijena temperatura zavisi od prečnika cevi, izolacije, temperature okoline, uticaja vetra itd. Grejni kabal WARM WATER PIPE se može seći na potrebnu dužinu u okviru ograničenja datih u priloženoj tabeli. WARM WATER PIPE za održavanje temperature cevi povezuje se na napajanje pomoću odgovarajućeg kompleta Set za DFP / WWP.

WARM WATER PIPE primena

Samoregulišući grejni kabal WARM WATER PIPE se koristi za održavanje temperature cevi za toplu vodu na 55 °C. Primena u industriji za različite procese koji zahtevaju održavanje temperatura do 65 °C. Preporučena temperatura održavanja bez dodatnih mera opreza: 65 °C. Iznad ove temperature izloženosti koristite kontrolni termostat.

Ne koristite WARM WATER PIPE grejni kabl na plastičnim cevima. Neophodno je da se pridržavate uputstva za upotrebu.

– Može se seći na tačnu dužinu na licu mesta.

– Linijska snaga od 9 W/m na 55°C i 22,5 W/m na 0°C.

– Više različitih trasa se može napajati iz jedine tačke napajanja.

– Poluprovodni grejni element lokalno prilagođava svoju snagu.

– Dobra fleksibilnost koja omogućava praćenje hidrauličkih elemenata u instalaciji (ventili, pumpe, …).

– Dozvoljeno je preklapanje tokom instalacije (samoregulacija).

– Maksimalna temperatura pod naponom: 100 °C (uključeno napajanje).

WARM WATER PIPE karakteristike

– Polyolefin zaštitni omotač.

– Napon: 230V/240V, 50 ili 60 Hz (opcija 115 V).

– Termička kalibracija: Maksimalna nazivna struja 2xIn.

– Koristite automatske osigurače C ili D karakteristike.

– Mogućnost maksimalnog skoka struje od 3xIn / 300ms.

– Neophodna upotreba diferencijalni prekidač: 30 mA.

– Maksimalna dužina / radna tačka = približno 120 m.